vận hành xe đào, xe cuốc, xe xúc lật, xe lu

Đăng lúc 14:50:44 09/08/2019

máy công trình

học viên sau khi kết thúc khó học:

+ hiểu về các cơ cấu bộ phận, cơ cấu an toàn của thiết bị

+ vận hành đúng quy trình

+ Giải quyết được các tình huốn sự cố có thể sảy ra

0902 735 239

Địa chỉ