Thủ tục kiểm tra

Đăng lúc 05:07:15 25/04/2019

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác (kiểm tra mẫu hàng tại bến đến, kiểm tra tại bến đi) xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động TBXH

Bước 1: Đăng ký kiểm tra

1. Tải mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 2 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

  1. Hợp đồng nhập khẩu (Contract).
  2. Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).
  3. Hóa đơn (Invoice).
  4. Vận đơn (B/L).
  5. Các chứng thư chất lượng.Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.'

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

  1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi đã tập kết hàng về doanh nghiệp để thống nhất kế hoạch kiểm tra.
  2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại Doanh Nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả kiểm tra

Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp "Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu".

0902 735 239

Địa chỉ