kiểm định chai chứa khí công nghiệp

Đăng lúc 13:33:59 09/08/2019

Chai chứa khí công nghiệp: Là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít, được chế tạo và ghi nhãn đáp ứng theo quy định của các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6292:2013; TCVN 6295:1997

kiểm định : QTKĐ: 06 - 2016/BLĐTBXH

0902 735 239

Địa chỉ