HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đăng Ký Tư Vấn

huấn luyện an toàn nhóm 4

Nội dung chương III - Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP...

(02/05/2019)

huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

giám đốc, phó giám đốc, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ quản lý...

(25/04/2019)

Các chương trình huấn luyện an toàn

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để...

(25/04/2019)

huấn luyện an toàn nhóm 2

người làm công tác an toàn, giám sát an toàn lao động trong nhà máy công trình

(09/08/2019)

huấn luyện an toàn nhóm 3

người vận hành các thiết bị , chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

(09/08/2019)

huấn luyện an toàn nhóm 5

cán bộ y tế

(09/08/2019)

huấn luyện an toàn nhóm 6

an toàn vệ sinh viên

(09/08/2019)

0902 735 239

Địa chỉ