Biểu phí kiểm tra không phá hủy

Đăng lúc 05:19:12 25/04/2019

BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Stt

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá 
(chưa kể VAT)

01

Đo chiều dày bằng siêu âm

điểm

đ

02

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

mét

đ

03

Kiểm tra mối hàn bằng bột từ

mét

 đ

04

Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu

mét

đ

05

Kiểm tra bề mặt kim loại bằng thẩm thấu hoặc bột từ

mét vuông

 đ

 

0902 735 239

Địa chỉ